Звітність ІП в податкову і ПФР з працівниками і без працівників на 2016 рік

Однією з важливих складових підприємницької діяльності є своєчасна здача звітності. З моменту реєстрації індивідуальний підприємець повинен приготуватися до того, що з певною періодичністю йому буде необхідно здавати звіти в податкову службу, позабюджетні фонди. Обсяг звітності залежить від системи оподаткування, наявності у ІП найманих співробітників.

Які звіти здають ІП на ССО в 2016 році?

Велика частина індивідуальних підприємців застосовують спрощену систему оподаткування, яка передбачає звільнення від ряду податкових платежів, а також мінімальну звітність перед податковими органами.

Звітність ІП на ССО без працівників в 2016 році

Якщо підприємець здійснює свою діяльність самостійно без найманих працівників, то обсяг звітності буде мінімальний. Підприємцю необхідно здати тільки Декларацію з ССО в термін до 30 квітня року, наступного за звітним, тобто за 2016 рік декларація повинна бути здана не пізніше 30 квітня 2017 року. Інший податкової звітності для ВП без працівників не передбачено.

Звітність ІП на ССО з працівниками на 2016 рік

Якщо ж у підприємця є наймані працівники, то на ньому лежить обов’язок здачі додаткової звітності, яка передбачена за співробітників.

Перш за все, IP-роботодавець повинен здати за підсумками року відомості про середньооблікової чисельності працівників за минулий календарний рік — до 20 січня.

Щорічно ІП повинен здавати Довідку 2-ПДФО за кожним працівником, у ній відображаються всі виплати фізичним особам, наприклад, заробітна плата, премія, компенсація за невикористану відпустку при звільненні тощо, які були зроблені в минулому році і з яких було вироблено утримання податку на доходи фізичних осіб. Дані довідки повинні бути здані до 1 квітня року, наступного за звітним.

У 2016 році з’явилася нова форма звітності за працівників — розрахунок 6-ПДФО. Він був введений в дію з першого кварталу 2016 року, і його зобов’язані здати всі підприємці, які мають найманих працівників. В даному звіті зазначаються відомості по ПДФО за квартал по всім працівникам ВП у цілому. Ця форма здається щоквартально, в 2016 році терміни подання цієї звітності наступні:

  • 1 квартал 2016 р — до 3.05.2016 р
  • півріччя 2016 р — до 01.08.2016 р
  • 9 місяців 2016 р — до 31.10.2016 р
  • 12 місяців 2016 р — до 01.04.2017 р

Даний звіт заповнюється на підставі відомостей, які в подальшому вказуються в довідці 2-ПДФО, тому підприємцю необхідно стежити за правильністю заповнення обох форм, в іншому випадку претензій від податківців не уникнути.

ІП на «ССО Доходи» — як вести облік в 2016 році?

Застосування спрощеної системи оподаткування передбачає і спрощений порядок ведення облікової політики, яка є частиною бухгалтерського обліку, від ведення якого спрощенці звільнені. Бухгалтерська звітність на ССО не здається, але певна документація у підприємця повинна бути, так як при певних обставинах податкові органи можуть запросити ці документи для перевірки поданої звітності.

Індивідуальний підприємець на спрощеній системі оподаткування повинен виконувати наступні вимоги щодо ведення облікової політики:

  • Застосування скороченого плану рахунків;
  • Ведення спрощених регістрів, які замінюють бухгалтерські відомості;
  • При невеликих оборотах можлива відмова від подвійного запису.

Застосування ССО з об’єктом оподаткування «Доходи» передбачає облік надходжень грошових коштів касовим методом, тобто в день надходження грошових коштів підприємцю вони повинні бути відображені в Книзі доходів і витрат. Доходами за таким методом визнаються:

  • Виручка від продажу товарів, послуг, майна і майнових прав;
  • Позареалізаційні доходи — для цілей ССО визнаються тільки кошти, отримані у вигляді штрафів і неустойок від контрагентів.

Всі доходи повинні мати документальне підтвердження, наприклад, відповідні бланки суворої звітності.

Книга обліку доходів і витрат ведеться протягом календарного року, в кінці якого вона підшивається і залишається на зберігання у ВП. Важливо, щоб даними КУДіР щодо готівкових коштів відповідала каса для ІП на ССО в 2016 році, так як касову дисципліну підприємці також повинні дотримуватися.

Порада: для правильного відображення доходів і розрахунку податків має сенс підключитися до сервісів електронної бухгалтерії. Більшість подібних ресурсів мають зрозумілу структуру, що дає можливість правильно вести бухоблік навіть не фахівцеві. Крім того, багато подібні сервіси дозволяють здійснювати подачу звітності в електронному вигляді — це дозволяє заощадити час і також уникнути помилок в звітах, так як програма перед перевіркою проводить обов’язкову перевірку документів.

Звітність ІП в ПФР

Крім податкових органів індивідуальні підприємці зобов’язані надавати звіти і Пенсійний фонд РФ. Відзначимо, що дана звітність і порядок її надання однаковий для всіх підприємців, незалежно від застосовуваної податкової системи. Наприклад, патентне оподаткування для ІП передбачає відсутність податкової звітності, але не звільняє від надання звітів до пенсійного фонду в установленому порядку. І навіть останні зміни в ЕНВД в 2016 році для ІП не змінили порядок здачі звітів до позабюджетних фондів.

Звітність ІП в ПФР за себе

Підприємці повинні сплачувати внески в ПФР за себе у фіксованому розмірі і у вигляді 1% від суми доходів, що перевищують поріг в 300 тисяч рублів. Але в обох випадках у них немає обов’язку подавати звітність до пенсійного фонду, так як в першому випадку розмір внеску фіксований для всіх ІП, а в другому розрахунок платежу ведеться на підставі даних Декларації з ССО, представленої в податкову інспекцію. Тому індивідуальні підприємці без працівників звіт в ПФР не здають.

Звітність ІП в ПФР за працівників

За працівників підприємець повинен щоквартально здавати звіт в ПФР за формою РСВ-1. Він повинен надійти в відділення пенсійного фонду за місцем реєстрації підприємця не пізніше 15 числа другого місяця кварталу, наступного за звітним.

У 2016 році з’явилася ще одна форма звітності в ПФР — СЗВ-М. Даний звіт здається щомісяця і містить інформацію по страхових виплатах за кожного співробітника за минулий місяць. Термін здачі даного звіту — 10 число місяця, наступного за звітним.

Обсяг звітів індивідуального підприємця на спрощеній системі оподаткування не такий вже великий. Заповнити більшість форм можна і без сторонньої допомоги, тим більше якщо є досвід самостійної підготовки документів для реєстрації ВП. Слід пам’ятати, що в деяких випадках підприємцю необхідно здавати і інші звіти, які не характерні для його діяльності. Наприклад, виставлення рахунку-фактури з виділенням ПДВ тягне за собою не тільки обов’язок заплатити податок на додану вартість, а й надати відповідну звітність. В такому випадку звіт є одноразовим, в подальшому підприємцю на ССО не вужче потрібно здати нульову декларацію з ПДВ, якщо більше рахунків з виділенням цього податку не було.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Звітність необхідно здавати вчасно і в повному обсязі. В такому випадку наглядові органи не будуть докучати зайвим увагою і вести бізнес буде набагато простіше. Крім того, не варто забувати, що незданий звіт — це гарантований штраф, а зайві витрати для бізнесу ні до чого. Тому звітності варто приділяти час незалежно від того, якого масштабу бізнес реалізується.

Ссылка на основную публикацию