Зразок статуту ТОВ 2017 року з одним і двома засновниками

Замислюючись над тим, на чому можна заробити в кризу, багато росіян приймають рішення про відкриття власної справи. При оформленні бізнесу люди часто сумніваються, яку організаційно-правову форму вибрати — ТОВ або ІП. Також у них виникає дилема, в якому банку краще відкрити розрахунковий рахунок. Замислюючись над тим, як назвати фірму, щоб вона була успішною, деякі бізнесмени використовують абревіатуру вже розкручених брендів, трохи її видозмінюють, щоб їх не звинуватили в плагіаті.

Що таке Статут ТОВ і для чого він потрібен?

Статут ТОВ з одним або двома засновниками є найголовнішим документом, без якого такі організації не мають права починати господарську діяльність. Федеральним Законом №14 визначено всі основні вимоги до статутного документації. Її розробкою повинні займатися засновники Товариств з обмеженою відповідальністю. Якщо вони не знають, як правильно і без порушень норм Федерального законодавства скласти Статут, їм слід звернутися за допомогою до юристів.

Порада: якщо Товариство з обмеженою відповідальністю створює одна людина, то розробляється статут для одного засновника, якщо організаторів двоє або більше, то документ складається для цього кількості учасників.

Статут ТОВ з одним або двома засновниками повністю регламентує господарську діяльність організації, регулює взаємини засновників. Якщо в Товаристві з обмеженою відповідальністю кілька учасників, то цей документ визначає права та обов’язки кожного власника, порядок прийняття управлінських рішень та розподілу прибутку. Над розробкою Статуту засновники ТОВ повинні почати працювати ще до моменту отримання статусу суб’єкта підприємницької діяльності, так як його необхідно буде включити в пакет реєстраційної документації.

Яку інформацію повинен містити Статут ТОВ?

При розробці Статуту ТОВ з одним або двома засновниками творці організації повинні враховувати всі вимоги, які пред’являються Федеральним Законом №14. У цьому документі має бути присутня наступна інформація:

 1. Повна назва Товариства з обмеженою відповідальністю, скорочена назва, юридична адреса.
 2. Вичерпна інформація про засновника або засновників, а також про органи управління. У цьому розділі визначаються права, обов’язки та відповідальність кожного учасника, розподіляються їх повноваження. Вказується, хто буде виконувати функції керівника.
 3. Дані про внески засновників до статутного капіталу компанії.
 4. Описується механізм виходу учасників з ТОВ, процедура передачі частки стороннім особам.
 5. Розділ, в якому визначається порядок складання, обліку та зберігання первинної та облікової документації.
 6. Порядок надання звіту найманими керівниками учасникам ТОВ про роботу організації.
 7. Види діяльності, які буде вести Товариство з обмеженою відповідальністю.

Статут ТОВ з одним або двома засновниками повинен оформлятися відповідно до встановлених правил. В обов’язковому порядку повинні нумеруватися всі сторінки, починаючи з першої (обкладинка не береться до уваги). Друкований текст повинен розташовуватися тільки на одній стороні аркуша. Засновники можуть прошити Статут, але, починаючи з 2013 року, ця процедура проводиться в добровільному порядку.

У 2017 році Товариством з обмеженою відповідальністю може застосовуватися типовий Статут, затверджений на законодавчому рівні. Його зразок можна отримати в будь-якій юридичній конторі або скачати в інтернеті. На спеціалізованих веб-ресурсах розміщені в якості прикладу статутні документи реальних організацій.

Порада: в тому випадку, коли засновники приймуть рішення використовувати замість звичайного типовий Статут, вони повинні попередити про це Федеральну Податкову Службу. Такий документ не потрібно подавати державному реєстратору на паперових носіях, досить вказати, що ТОВ буде працювати за типовим статутом, після чого відповідна інформація автоматично відобразиться в Єдиному Реєстрі.

Які додаткові відомості слід включати до Статуту ТОВ?

При розробці Статуту ТОВ з одним або двома засновниками юристи рекомендують включати в документ додаткові відомості. Наприклад, порядок відкриття філій або опис процедури розподілу прибутку між учасниками. Щоб уникнути можливих непорозумінь, засновники повинні ще на етапі створення організації обумовити в статутному документі заборона на передачу частки в заставу, її успадкування і т.д. У Статуті повинна бути відображена інформація щодо порядку проведення процедури відчуження частки одного учасника іншими засновниками, голосування за зміну розміру статутного фонду ТОВ.

Чим відрізняються Статути ТОВ з одним і двома засновниками?

Статути ТОВ з одним і двома засновниками відрізняються між собою не тільки змістом, а й обкладинкою. Якщо організація створена 1 людиною, то на самому першому аркуші слід вказати, що документ розроблявся і затверджувався одним засновником. У другому випадку напис має бути такою «Статут затверджено протоколом зборів засновників».

В організації, створеної одним власником, він може виконувати функції генерального директора. У компанії, яку створюють два або більше власника, рішення про призначення директора ТОВ приймається на зборах засновників спільно. Інформація про найманих керівників повинна спочатку відбиватися в статутний документації, так як зміна начальства є приводом для її нової редакції і подальшої реєстрації в контролюючих органах.

Зразок статуту ТОВ з одним засновником в 2017 році

Статут ТОВ з одним засновником повинен створюватися за затвердженими Федеральним законодавством правилам. Так як у організації 1 власник, то в розділі, призначеному для юридичної адреси, можна вказати дані про прописку. У тому випадку, коли єдиний засновник планує виконувати функції генерального директора, в Статуті годі й прописувати його права і обов’язки. Варто відзначити, що в Товаристві з обмеженою відповідальністю з одним учасником не може бути проведена процедура його виходу зі складу засновників.

 • Завантажити зразок статуту ТОВ з одним засновником .doc

Зразок статуту ТОВ з двома засновниками у 2017 році

Статут ТОВ з двома засновниками повинен містити інформацію, яка стосується розмежування прав, обов’язків і відповідальності кожного учасника. Тільки в цьому випадку між власниками не виникатиме ніяких суперечок і розбіжностей. В обов’язковому порядку в документі відбивається процедура прийняття управлінських рішень, порядок впровадження ініціатив та інші моменти. Засновники можуть при розробці Статуту вносити в документ не тільки основні розділи, передбачені ФЗ №14, а й додаткові, які не будуть суперечити чинному законодавству. Наприклад, процедура формування ради директорів, проведення голосувань при прийнятті важливих рішень і т.д.

 • Завантажити зразок статуту ТОВ з двома засновниками .doc

Як вносяться зміни в статутну документацію?

Дуже часто у засновників Товариств з обмеженою відповідальністю виникає необхідність у внесенні змін до статутну документацію. У цьому випадку їм потрібно діяти в певній послідовності:

 1. Проводиться збори засновників, на якому приймається рішення про внесення змін до Статуту (все відбивається в протоколі).
 2. Засновниками особисто або за допомогою юристів оформляється Статут в новій редакції.
 3. Нова статутна документація передається нотаріусу для засвідчення.
 4. Завірений Статут віддається в Федеральну податкову Службу для реєстрації. Паралельно засновники подають заяву форми Р13001 (зразок можна скачати в інтернеті), яке потребує нотаріального засвідчення та вважається дійсним протягом 5 днів.
 5. Після завершення реєстраційних заходів Статут передається на руки засновникам або уповноваженим особам.
 6. Про зміни, що відбулися власники повинні повідомити своїх контрагентів, а також фінансові установи, в яких вони отримують розрахунково-касове обслуговування.

Плануючи створити Товариство з обмеженою відповідальністю, громадяни повинні уважно вивчити чинне на території Російської Федерації законодавство. Особливу увагу слід приділити розробці Статуту, який повинен відображати всі можливі моменти і нюанси, що виникають в процесі роботи будь-якої організації. Якщо ТОВ спеціалізуватиметься в роздрібній торгівлі, то засновникам необхідно подбати про правильне оформлення торгового залу, так як при невиконанні вимог Федерального законодавства застосовуватимуться фінансові санкції. Наприклад, контролюючі органи випишуть штраф за відсутність куточка споживача або за використання незареєстрованих касових апаратів.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Розробка статутної документації являє собою дуже складне і копітка захід. Якщо засновники організації не знають, як правильно оформити Статут ТОВ, то їм слід звернутися до юристів. Також Федеральне законодавство дозволяє в 2017 році задіяти типовий Статут, який немає необхідності передавати на реєстрацію в ФНС.

Ссылка на основную публикацию