Зміни до Статуту ТОВ

Всі громадяни при відкритті власної справи повинні вибрати організаційно-правову форму, інакше їм загрожує штраф за незаконне підприємництво. Деякі не хочуть працювати в статусі юридичної особи, тому заповнюють форму для реєстрації ВП. Ті люди, які планують активно розвивати свій бізнес, приймають рішення про створення Товариств з обмеженою відповідальністю. Перед початком процедури державної реєстрації їм слід створити Статут, який згодом передається до контролюючого органу. В процесі роботи ТОВ у власників може виникнути необхідність в зміні статутного документації. Вони повинні будуть внести всі потрібні коригування та передати на реєстрацію Статут в новій редакції.

Які зміни можуть бути внесені до Статуту ТОВ?

Незважаючи на те, що Статут Товариства з обмеженою відповідальністю відноситься до внутрішніх документів, він, відповідно до вимог Федерального законодавства, підлягає обов’язковій реєстрації в ФНС. Якщо будь-які зміни в роботі організації пов’язані з законодавчими інноваціями, то в цьому випадку не потрібно вносити зміни в статутну документацію.

Відповідно до регламенту Федерального законодавства Росії власники Товариств з обмеженою відповідальністю можуть не вносити в статутну документацію наступні зміни:

 1. У статутний документації в 2017 році немає необхідності відображати всі відкриваються відділення і філії організації. Відповідно до змін, внесеними в Федеральне законодавство, дана інформація повинна відображатися тільки в Єдиному Реєстрі юридичних осіб. Варто відзначити один нюанс. Якщо Статут Товариства з обмеженою відповідальністю був затверджений до 01.09.2014 року, та в ньому вже були відображені всі дані про наявність відокремлених підрозділів, то в ЕГРЮЛ подавати ніяких відомостей про зміни не треба.
 2. Законодавчі інновації дозволили засновникам в статутний документації позначати тільки населений пункт їхньої присутності. Якщо ТОВ в процесі роботи буде міняти свою юридичну адресу, то до Статуту в 2017 році не потрібно вносити ніяких змін.

Якщо засновники прийняли рішення змінити свій Статут, вони повинні дотримуватися всіх вимог Цивільного кодексу та Федерального Закону №312, який набрав чинності 30 грудня 2008 року. В обов’язковому порядку підлягають державній реєстрації такі коригування, внесені до Статуту:

 • з ради засновників вийшов один або кілька учасників (в інтернеті можна завантажити зразок заяви про вихід зі складу засновників ТОВ);
 • у організації змінилася назва;
 • відбулася зміна керівного складу Товариства з обмеженою відповідальністю;
 • власники прийняли рішення про зміну порядку розподілу часток;
 • на зборах засновників було прийнято рішення збільшити статутний капітал в ТОВ;
 • організація змінює або розширює сферу діяльності, в результаті чого виникає необхідність в оновленні списку кодів КВЕД;
 • засновники вирішили залучити сторонній капітал;
 • змінилися умови входу або виходу зі складу засновників і т.д.

Зміни до Статуту ТОВ — покрокова інструкція

Якщо засновники Товариства з обмеженою відповідальністю прийняли рішення внести зміни в статутну документацію, їм потрібно діяти в певній послідовності:

 1. Приймаються рішення. Відповідно до регламенту Федерального законодавства в якості підстави для внесення будь-яких змін до Статуту ТОВ може розглядатися тільки рішення зборів засновників (якщо в компанії тільки один власник, то він одноосібно приймає рішення). Скликаються збори учасників, на якому обговорюються всі можливі зміни і складаються статутні документи в новій редакції. Всі рішення засновників в обов’язковому порядку фіксуються в протоколі зборів. Новий Статут роздруковується, після чого проставляється на кожному аркуші нумерація. Здійснюється прошивка і пломбування документа, який завіряється підписом керівника товариства та його мокрою печаткою.
 2.  Збирається пакет документації. Щоб внести зміни в статутну документацію, засновникам необхідно правильно оформити і завірити в нотаріальній конторі Протокол зборів учасників. Якщо Товариство з обмеженою відповідальністю створював одна людина, то замість Протоколу необхідно оформити його одноосібне рішення. Складається Статут в новій редакції в 2-х примірниках. Якщо вносяться зміни, що стосуються зміни місця знаходження ТОВ, то додаються документи, що свідчать про право власності на приміщення (свідоцтво, договір оренди і т.д.). При зміні статутного фонду буде потрібно зібрати документи, що свідчать про внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ, передачі товарно-матеріальних цінностей, зокрема, основних фондів (в цьому випадку буде потрібно акт про проведену незалежними експертами оцінки майна). Якщо зміни до Статуту вносяться через входження до складу засновників нових учасників (або стався вихід засновників з ТОВ), то додаються копії їх паспортів та ідентифікаційних податкових номерів. Такі ж документи потрібні при зміні керівництва ТОВ. Засновники заповнюють заяву типової форми Р13001 або Р13002 (в залежності від того, які зміни вносяться). Чи сплачується державне мито, розмір якої в 2017 році встановлено в розмірі 800 рублів. Квитанція, що підтверджує факт оплати, прикладається до пакету документації.
 3. Передача документів до контролюючого органу. Зібраний пакет документації засновники Товариства з обмеженою відповідальністю передають до податкового органу, розташований за місцем його реєстрації. Якщо власники не можуть особисто подати документи, їм закон дозволяє це зробити через офіційних представників. У цьому випадку на уповноважену особу виписується довіреність, з якою воно має звернутися в ФНС. Також допускається відправка пакету документів поштою. В цьому випадку необхідно оформити рекомендований лист з описом вкладення, а також заповнити бланк повідомлення. При отриманні пакету документів від ТОВ співробітник податкової служби зобов’язаний розписатися в повідомленні, що буде свідчити про факт прийняття зміненого Статуту до реєстрації. У 2017 році Товариства з обмеженою відповідальністю можуть робити відправку документів в електронній формі, наприклад, через офіційний сайт держпослуги. Якщо власники організації вирішили подати заяву на реєстрацію Статуту в новій редакції за допомогою інтернету, вони можуть скористатися офіційним сайтом ФНС. Перед відправкою пакету документів необхідно відсканувати кожен бланк і простежити за тим, щоб всі записи чітко відображалися. Варто відзначити, що онлайн-подача будь-яких документів до контролюючого органу можлива лише при наявності електронного підпису.
 4. Реєстрація зміненого Статуту. Відповідно до регламенту Федерального законодавства податковий орган повинен зареєструвати Статут в новій редакції протягом 5 робочих днів. Якщо в процесі перевірки поданих документів у співробітників контролюючого органу не виникне ніяких питань до засновників ТОВ, то вони після закінчення цього терміну можуть забрати свій примірник Статуту, на якому буде стояти відмітка ФНС. Також їм на руки буде видана виписка з Єдиного реєстру, в якій будуть відображені всі важливі зміни.
 5. Проводиться оповіщення сторонніх організацій, органів і контрагентів про зміни, що відбулися. Засновники після отримання зареєстрованого Статуту в новій редакції повинні передати копії виписки з Єдиного Реєстру всім своїм діловим партнерам. В обов’язковому порядку копія документа передається в усі позабюджетні фонди, в яких Товариство з обмеженою відповідальністю перебуває на обліку як платник зборів. Також виписка передається в місцеве відділення статистики. Виписка з ЕГРЮЛ подається до фінансової установи, в якому здійснюється розрахунково-касове обслуговування ТОВ.

Як правильно заповнити заяви форми Р13001 і Р13002?

При формуванні пакета документів, необхідних для реєстрації Статуту в новій редакції, засновникам Товариства з обмеженою відповідальністю необхідно заповнити бланк заяви форми Р13001 або Р13002.

Інструкція щодо заповнення заяви Р13001:

 1. Ця форма призначена для відображення реєстраційних даних ТОВ. До неї йдуть додатки, в яких зазначаються всі зміни, які засновники вносять до Статуту.
 2. Перший розділ заяви містить інформацію про назву Товариства з обмеженою відповідальністю, його ІПН і реєстраційний номер.
 3. Другий розділ заяви заповнюється засновниками в тому випадку, якщо звернення до контролюючого органу робиться через перереєстрації організації (вимога ФЗ №312 від 30 грудня 2008 року).
 4. Після заповнення основних розділів форми засновники повинні внести необхідні дані в додатку. Якщо зміни торкнулися найменування ТОВ, то заповнюється додаток А, в якому вказується нова назва. У разі зміни юридичної адреси доведеться заповнити додаток Б. Засновники можуть в ньому вказати як точне місцезнаходження нового офісу, так і тільки населений пункт. При зміні розміру статутного капіталу або виході учасника зі складу засновників, власників Товариства з обмеженою відповідальністю необхідно заповнити додатки В, Г, Д, Е, Ж, З (інформація вноситься до бланку, який відповідає змінам). Додаток І заповнюється в разі змін, що стосуються порядку розподілу часток в ТОВ між учасниками. Якщо на зборах засновників було прийнято рішення про створення філій, то необхідно внести інформацію в додаток К. Нові види діяльності (коди КВЕД) вказуються в додатку Л, яке складається з 2-х сторінок (друга сторінка заповнюється при ліквідації товариства). У додатку М відображається інформація про особу, яка звертається до контролюючого органу з пакетом документів.

Порада: заяву разом з додатками засновники можуть заповнювати вручну (крім 3-й сторінки додатка М). Також допускається заповнення цих бланків за допомогою комп’ютерної та друкарської техніки. В останньому додатку ініціали людини, що звертається до податкового органу, повинні заповнюватися чорнилом чорного кольору, прописом.

Інструкція щодо заповнення заяви Р13002:

 1. Ця форма заповнюється засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю в тому випадку, якщо зміни, що вносяться до статутну документацію, торкнулися питання створення підрозділів і філій або проводиться процес ліквідації. Також ця заява подається при первинній реєстрації ТОВ.
 2. На першій сторінці форми вказується повна назва організації, її ІПН і ОГРН.
 3. На першій сторінці додатка А засновникам ТОВ слід відобразити всю інформацію про представництво або філію. Друга сторінка додатка призначена для інформації, що стосується всіх внесених змін.
 4. У додатку Б власники товариства вказують дані особи (паспортні та контактна інформація), яке є заявником. Вписуються дані організації, до якої відноситься представництво або філія.

Порада: якщо засновники Товариства з обмеженою відповідальністю подають до податкового органу для реєстрації змін заяву форми Р31002, то вони звільняються від обов’язку сплачувати державне мито.

В яких випадках можуть відмовити в реєстрації нової редакції Статуту?

Після подачі пакета документів для реєстрації Статуту в новій редакції співробітники контролюючого органу проводять перевірку всіх даних. Засновникам може бути дан відмову в наступних випадках:

 1. Заява заповнена неправильно (граматичні помилки, недостовірно зазначені дані організації).
 2. У пакеті не вистачає документів.
 3. На заяві або доданої документації виявлено нечітка друк або розмиті дані.
 4. У новій редакції Статуту були допущені помилки.
 5. Документи не пройшли нотаріального засвідчення або були підписані не уповноваженою особою.
 6. З боку працівника податкової служби була допущена помилка.

Порада: у 2017 році в силу вступили законодавчі інновації, які надають більше повноважень співробітникам контролюючих органів щодо Товариств з обмеженою відповідальністю. Тепер працівники ФНС можуть запитувати у засновників роз’яснювальну та уточнюючу інформацію щодо будь-яких питань. Якщо на запит податківців організація не надасть необхідної інформації, то в реєстрації змін буде відмовлено.

Після отримання обґрунтованої відмови в реєстрації Статуту в новій редакції засновникам Товариства з обмеженою відповідальністю буде дано 3 місяці на виправлення помилок. Власники в цей часовий проміжок можуть подати до податкового органу спрощений пакет документації. Він буде складатися з правильно заповненої заяви встановленого зразка та наявності довідок. Також доведеться повторно сплатити державне мито та докласти квитанцію до пакету подається документації. Засновникам необхідно написати пояснювальний лист, в якому ними визнаються всі допущені в перший раз помилки і буде озвучена прохання повторно розглянути звернення.

Якщо відмова в реєстрації зміненого Статуту був отриманий через недбальство співробітників контролюючого органу, засновники мають право оскаржити його в судовому порядку. Спочатку варто спробувати написати скаргу до вищестоящого органу, який його розгляне, і якщо дійсно буде доведена вина співробітника ФНС, то відмова буде анульований протягом 1 робочого дня.

Що буде, якщо зміни в статутну документації не будуть зареєстровані?

Відповідно до регламенту Федерального законодавства всі власники Товариств з обмеженою відповідальністю, які внесли зміни в статутну документацію (зразок Статуту ТОВ можна знайти в інтернеті), зобов’язані протягом 3 робочих днів подати до контролюючого органу відповідні відомості. Якщо засновники проігнорують цю вимогу або порушать терміни, до них будуть застосовані штрафні санкції в розмірі 5 000 рублів. Несвоєчасне внесення даних про зміни, що відбулися в Єдиний Реєстр юридичних осіб може спричинити за собою негативні наслідки як для засновників, так і для ділових партнерів ТОВ.

Як внести зміни в статутну документацію некомерційної організації?

Якщо потреба у внесенні змін до Статуту виникла у некомерційної організації, то її власники повинні діяти за стандартною схемою. Їм слід звертатися до контролюючого органу з пакетом документів в тому випадку, коли організація змінила свою назву, сферу діяльності або юридична адреса. Дані в ФНС подаються і при зміні керівного складу. Якщо зі складу засновників вийшов один або кілька учасників або, навпаки, з’явився новий власник, то реєструвати такі зміни не потрібно.

До податкового органу необхідно подати наступні документи:

 • Заява типової форми РН0003;
 • Статут в новій редакції;
 • Платіжний документ, що підтверджує факт сплати державного мита.

Збережіть статтю в 2 кліка:

У 2017 році процедура внесення змін до статутну документацію залишилася такою ж, як і в 2016 році. Законодавці обіцяють незабаром представити до уваги суб’єктів підприємницької діяльності нові форми заяв. Але до їх появи засновники повинні заповнювати типові форми Р13001 і Р13002 і продовжувати здавати звітність в податкову.

Ссылка на основную публикацию