Відмінність опціону від ф’ючерсу

Що таке опціон і ф’ючерс?

Опціони і ф’ючерси — схожі між собою фінансові інструменти, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Перш ніж починати порівнювати, необхідно визначити їх призначення.

Опціони — це вид біржового (стандартизованого) або небіржового контракту, згідно з яким продавець (цедент) передає покупцеві (власникові) право, але не зобов’язання укласти угоди з товаром на готівковому, терміновому ринку або фондовій біржі. Заздалегідь обмовляється мінімальна і максимальна ціна контракту, вказується фіксована дата його виконання. Сучасні опціонні контракти використовуються для купівлі-продажу реальних товарів, тому їх частіше називають товарними. Власника опціону називають його власником (або покупцем опціону).

Що таке опціон простими словами? Це довгостроковий контракт, який надає його покупцеві право купити або продати зазначений актив за певною ціною в певну дату. Опціони на терміновому ринку — це цінний папір, юридичний договір, підпору умови здійснюваної операції. Даний вид опціонів не пов’язаний з бінарними опціонами на ринку БО, але має схожі риси, такі як використання послуг дилінгових центрів, фрактальний аналіз майбутнього руху ціни, мані менеджмент на Форекс і терміновому ринку і т.д.

Ф’ючерс — це фінансовий контракт, згідно з яким покупець зобов’язаний купити, а продавець реалізувати актив (реальний товар або фінансовий інструмент) в заздалегідь обумовлений термін за ціною, зафіксованою в момент укладення угоди. Такі контракти мають стандартизовану форму для спрощення торгівлі на ф’ючерсній біржі і включають в себе якість і кількість базового активу, який став предметом угоди.

Ф’ючерсні контракти використовуються для управління потенційними рухами цін на фінансові активи. Наприклад, якщо учасники ринку припускають, що базовий актив у майбутньому буде зростати, то вони набувають даний актив за ф’ючерсним контрактом. У момент закінчення контракту його власник отримує прибуток. Однак власники ф’ючерсів можуть отримати і збиток, якщо ціна базового активу за час, вказаний в контракті, опускається нижче закупівельної ціни.

Порада: в разі зниження ціни активу доцільніше продати його, грунтуючись на власному аналізі або на рекомендаціях сигнального сервісу Option Signal.

У чому відмінність опціону від ф’ючерсу?

Опціони і ф’ючерси — контракти, які постійно використовуються учасниками термінового і ф’ючерсного ринків в світі. Але існуючі між ними відмінності змушують багатьох торговців вибирати якийсь один фінансовий інструмент. Перелічимо основні з них.

Власник опціону має право (але не обов’язок) на покупку або продаж базового активу після закінчення терміну, тобто власник опціону може відмовитися від виконання умов, зазначених в контракті, в той час як власник ф’ючерсу зобов’язаний виконати умови контракту.

Опціон і ф’ючерс мають різну ступінь ризику — учасник ф’ючерсного ринку повинен внести гарантований внесок. Якщо ціна базового активу починає знижуватися, ф’ючерсний контракт необхідно постійно «підкачувати» відсутньої сумою, щоб утриматися на зайнятій позиції.

Власники опціону сплачують тільки преміальні, які стягуються з інвестора в тому випадку, якщо той зібрався придбати контракт. Величина преміальних визначається на основі торгів і становить суму збитку, яку понесе інвестор при неправильному прогнозі руху активу.

Якщо рух ціни на базовий актив збігається з позицією власника опціону, зайнятої на торгах, прибуток може досягати значних сум, аж до необмежених меж.

Базовими активами для ф’ючерсів можуть бути фондові індекси, валюта, процентні ставки, товари, ресурси і т.д. Для опціонів як актив можуть виступати всі перераховані інструменти (плюс самі ф’ючерси). Опціони і їх обіг на терміновому ринку на сьогоднішній день мають чисто спекулятивний характер, проте і ф’ючерси, і опціони є гарантами розвитку термінового ринку і всієї економіки в цілому.

Якщо характеризувати відмінності опціонів і ф’ючерсів з точки зору прибутковості, потрібно враховувати, що опціони застосовуються на ринку вже тривалий час, і тільки за останні кілька років були розроблені принципово нові алгоритми, які допомагають інвесторам розраховувати і аналізувати ефективність угод по ним.

Ф’ючерси — порівняно молодий вид інвестування. Незважаючи на те що всі параметри ф’ючерсу загальнодоступні і чітко розписані в договорі, багато інвесторів поки не виробили для себе чіткої стратегії для їх купівлі-продажу.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Резюмуючи, скажімо, що опціони, завдяки своїй різноманітності та варіативності використання, визначають для інвестора більше коло завдань, які можна реалізувати з їх допомогою. Опціони і ф’ючерси — фінансові інструменти, схожі за процедурою купівлі-продажу і предмету договору, але мають суттєві відмінності. Вони дозволяють розширити можливості учасників ринку, будучи важливими складовими перерозподілу активів на терміновому ринку.

Ссылка на основную публикацию