Установчі документи юридичної особи — перелік 2016

Діяльність будь-якої юридичної особи вимагає наявності певного пакету документів, які є документальним підтвердженням існування організації. Дані документи зберігаються у керівника, а їх копії можуть використовуватися при укладанні контрактів, участь у тендерах, проведення різних угод щодо самої організації.

Перелік установчих документів юридичної особи

Ст. 52 Цивільного кодексу РФ передбачає наявність у юридичної особи єдиного установчого документа — статуту, який повинен бути у юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми, за винятком господарського товариства. Для господарського товариства законодавство передбачає установчий договір, порядок його оформлення та змісту аналогічний вимогам до статуту.

Інших установчих документів в 2016 році законодавство не передбачає. Але практика ділового обороту відносить до них наступне:

 1. протокол загальних зборів засновників про створення юридичної особи;
 2. протокол загальних зборів засновників про призначення керівника;
 3. наказ про призначення директора.

Відзначимо ще раз, з точки зору законодавства, це не установчі документи, але в спілкуванні з контрагентами вони можуть бути позначені як установчі.

Статут юридичної особи

Статут юридичної особи є єдиним документом, який регламентує діяльність організації від цілей створення до порядку ліквідації. Незважаючи на те що в ньому не міститься прямої вказівки на рішення створити ТОВ, даний документ закріплює волю засновників на створення юридичної особи і є узагальненням їх пропозицій щодо організації управління ім. Законодавство не обмежує коло питань, які можуть бути внесені до статуту юридичної особи, але чітко визначає перелік інформації, яка там повинна бути обов’язково. Статут будь-якої юридичної особи повинен регламентувати такі питання:

 • Найменування юридичної особи — вказується як повне, так і скорочене, а при наявності і на іноземних мовах;
 • Інформація про місцезнаходження — юридична адреса компанії тобто місце знаходження його виконавчого органу, в 2016 році допускається вказувати тільки населений пункт, де компанія зареєстрована, наприклад, «Російська Федерація, місто Твер»;
 • Відомості про розмір статутного капіталу — дозволяє визначити межу відповідальності засновників;
 • Права і обов’язки учасників — даний розділ дозволяє чітко визначити, що юридична особа може зажадати від своїх учасників і які у них є права при здійсненні діяльності даного юр.лица;
 • Порядок виходу учасника з товариства — забезпечує захист інтересів учасників товариства при відчуженні часток;
 • Визначення органів управління — дозволяє позначити структуру управління юридичною особою, повноваження органів управління;
 • Порядок зберігання документації юридичної особи — закріплює обов’язки щодо забезпечення збереження документації, а також права засновників щодо допуску до неї.

Інші пункти вносяться засновниками на свій розсуд. Бажано ще на стадії підготовки статуту юридичної особи засновникам узгодити всі питання щодо його змісту, так як в подальшому внесення змін спричинить за собою необхідність додаткових витрат як фінансових коштів, так і часу.

Порада: в даний час законодавство передбачає можливість використовувати ТОВ типовий статут, форма якого затверджена уповноваженим державним органом. Дана форма не містить відомостей про конкретний юридичну особу, тому при будь-яких змінах не потрібно їх внесення до установчих документів. Також при реєстрації ТОВ не потрібно надавати типовий статут в податкові органи, досить тільки в рішенні про створення вказати, що буде використовуватися типовий статут.

У момент створення статут друкується в двох примірниках, прошивається і скріплюється підписами засновників. Після чого обидва примірники здаються з усіма іншими документами на реєстрацію юридичної особи. Після реєстрації один примірник повертається, завірений працівником податкового органу. З цього моменту юридична особа вважається зареєстрованим і має право здійснювати свою діяльність. Статут зберігається у керівника організації, при необхідності він може знімати з нього копії.

Внесення змін до установчих документів

У міру розвитку бізнесу виникають ситуації, коли необхідно внести зміни в установчі документи, тобто до статуту юридичної особи. Законодавство передбачає такі випадки, коли статут повинен бути змінений:

 • Зміна розміру статутного капіталу;
 • Зміна найменування юридичної особи;
 • Зміна видів діяльності — тільки в разі, якщо вони конкретно названі в статуті;
 • Поява або ліквідація філії — якщо вони чи були ідентифіковані повинні бути вказані в статуті.

Для внесення змін необхідне прийняття рішення загальними зборами засновників про вчинення певних змін, наприклад, про зміну найменування, і про внесення відповідних змін до статуту. Крім того, засновники можуть внести до статуту і інші зміни, які необхідні на їх погляд. Наприклад, вони можуть прийняти рішення почати бізнес в маленькому місті і відкрити там філію своєї компанії, а існуючий статут не містить положень про філіях і відокремлених підрозділах. В такому випадку засновники проводять збори і виносять рішення про внесення до статуту змін шляхом включення в нього розділу про філії юридичної особи.

Зміни можуть бути подані до податкового органу як у вигляді листа змін, так і у вигляді нової редакції статуту. Другий варіант більш кращий оскільки позбавляє від необхідності прикладати до статуту безліч додаткових паперів, що підтверджують внесення змін.

Разом з новим статутом і рішенням засновників юридичної особи в податковий орган для реєстрації змін подається спеціальна форма заяви №Р13001, яка засвідчується нотаріусом. Внесення змін до установчих документів передбачає оплату державного мита, в 2016 році її розмір становить 800 рублів.

Відновлення установчих документів

На практиці іноді бувають ситуації, коли установчі документи компанії губляться, в такому випадку діяльність юридичної особи може опинитися під загрозою, так як немає документального підтвердження, що таке юридична особа існує. В такому випадку порядок дій залежить від обставин втрати. Наприклад, якщо є всі підстави вважати, що документи викрадені, то варто насамперед звернутися в поліцію. У всіх інших випадках необхідно подати заяву до реєстраційного підрозділу податкової служби з проханням видати дублікат статуту. Протягом п’яти робочих днів з моменту звернення податківці зроблять копію статуту, який зберігається в справі юридичної особи, і видадуть заявнику. Пояснювати обставини втрати установчих документів не вимагається. Також не передбачена відповідальність за втрату, необхідно тільки сплатити держмито за видачу копії статуту в розмірі 400 рублів.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Установчих документів юридичної особи — це основоположні документи його існування, тому до таких документів власники бізнесу повинні ставитися з належною увагою. Статут юридичної особи потрібно і в разі прийняття рішення про припинення діяльності або виході з бізнесу. Наприклад, людина, що планує купити ТОВ, в першу чергу подивиться статут юридичної особи, а тільки потім попросить надати звітність ТОВ на ССО. Статут організації необхідно опрацювати в найдрібніших деталях. Зараз без зусиль можна знайти безліч проектів статутів, але для успішного бізнесу необхідно розробити статут під конкретні особливості компанії з урахуванням можливих перспектив розвитку. Наприклад, починаючи бізнес проекти з мінімальним вкладенням, слід прогнозувати можливі варіанти подальшого розвитку, наприклад, відкриття мережі філій, і враховувати їх в статуті компанії. Як показує практика, чим ретельніше складено статут, тим менше проблем корпоративного характеру виникає в подальшому, і власникам бізнесу не доводиться відволікатися на врегулювання спірних ситуацій в компанії.

Ссылка на основную публикацию