Статутний капітал в ТОВ

Для того щоб провести реєстрацію ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю) в 2017 році, необхідно дотримати ряд вимог законодавства РФ, одним з яких є обов’язкове формування статутного капіталу (КК). Відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, наявність статутного капіталу є гарантією виконання зобов’язань перед кредиторами, а з економічного боку дозволяє закласти фінансову основу для початку комерційної діяльності. В інтернеті можна дізнатися багато корисної інформації для ведення прибуткового бізнесу, а також завантажити актуальний зразок статуту ТОВ.

Як формується статутний капітал ТОВ у 2017 році?

Відповідно до Федерального Закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (стаття 14 «Статутний капітал товариства. Частки в статутним капіталі товариства»), КК повинен бути сформований з часткою всіх учасників і становити не менше 10 000 рублів (така оплата визначається виключно в рублях ). Розмір статутного капіталу ТОВ визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує задоволення вимог кредиторів. При формуванні КК кожен учасник вносить оплату в якості своєї частки, яка згодом вважається його часткою активів ТОВ. Для зміни частки учасників товариства з обмеженою відповідальністю така можливість повинна бути прописана в Статуті. У Статуті можна вказати обмеження розміру частки для одного учасника, а також правила виходу засновників з ТОВ.

Оплата статутного капіталу здійснюється за допомогою таких активів:

 • грошові кошти;
 • нерухоме та рухоме майно (офісні та промислові приміщення, обладнання, транспортні засоби, інші ліквідні активи);
 • матеріальні цінності (сировина і матеріали, готова продукція, меблі, техніка, канцелярські товари);
 • інтелектуальна власність, майнові права (патенти, ліцензії, власне програмне забезпечення та ін.).

Якщо оплата частки учасника у статутному капіталі здійснюється за допомогою негрошового майна, вартість якого перевищує 20 000 рублів, необхідне залучення незалежного оцінювача (відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 15 ФЗ №14-ФЗ).

Законодавчі норми оплати статутного капіталу в 2017 році

Основні вимоги законодавства, які потрібно враховувати при формуванні статутного капіталу в 2017 році:

 • Мінімальний розмір, оплата якого повинна здійснюватися грошима, становить 10 000 рублів. Максимальний розмір не повинен перевищувати величини чистих активів (його сума прописується в Статуті ТОВ).
 • Структура статутного капіталу може варіюватися і залежить від внесених учасниками видів майна, матеріальних і нематеріальних активів. Все що вносяться активи повинні бути оцінені в грошовому еквіваленті.
 • У Статуті товариства з обмеженою відповідальністю має бути прописано, які види майна можуть бути прийняті в якості частки учасника, а які — ні.
 • Оплата статутного капіталу повинна вноситися в такий спосіб: три чверті вноситься до моменту реєстрації ТОВ, решта суми повинна бути внесена протягом року після дати реєстрації юридичної особи.
 • При формуванні статутного капіталу оплата часткою учасників здійснюється відповідно до умов укладеного договору про заснування ТОВ протягом 4 місяців.

Якщо один з учасників вирішити припинити свою участь, він повинен написати заяву про вихід зі складу засновників ТОВ та отримати виплату, вартість якої дорівнює його частці в суспільстві. Після цього документи ТОВ направляються в органи державної реєстрації для коригування даних про учасників цього товариства з обмеженою відповідальністю.

Порада: перед реєстрацією ТОВ необхідно уважно вивчити податкове законодавство, визначити перелік видів діяльності, якими буде займатися майбутнє підприємство. Важливим буде вивчення того, що загрожує за незаконну підприємницьку діяльність, штрафи і санкції за неправильну подачу звітності (наприклад, таку, як єдина спрощена податкова декларація) або несвоєчасну сплату податків і соціальних відрахувань.

Корисна інформація для реєстрації ТОВ

Базовий статутний капітал визначає багато подальші дії майбутнього підприємства. Структуру і розмір КК створює збори учасників з урахуванням наявних активів та подальших планів на спільну діяльність. При входженні до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю юридичної особи (як одного з учасників) частина його КК може стати часткою статутного капіталу іншої компанії (відповідно до чинного російського законодавства, частка іншої компанії в статутному капіталі нового ТОВ не може перевищувати 25%).

Основні етапи формування та сплати статутного капіталу ТОВ у 2017 році:

 1. Визначення кількості всіх учасників.
 2. Визначення розміру часток, структури активів, які будуть вноситися в статутний капітал ТОВ.
 3. Проведення незалежної оцінки всіх наданих активів, нерухомого та рухомого майна, матеріальних і нематеріальних цінностей (у гривнях).
 4. Вибір банку, на накопичувальний рахунок якого вноситься 10 000 рублів (як мінімальна сума КК). Формування необхідного розміру СК (3/4 від загального обсягу). Майно, яке передається в Статутний фонд, оформляється актами прийому-передачі, грошові кошти — касовими ордерами.
 5. Для подальшої реєстрації ТОВ потрібні платіжні документи, що підтверджують внесення грошових коштів, майнових та матеріальних активів, інших цінностей — касові ордери, акти прийому-передачі.

Законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» також передбачена можливість зміни розміру статутного капіталу в більшу чи меншу сторону. Збільшити оплату КК можна за рахунок майна, яке належить ТОВ (збільшуючи частку кожного з учасників пропорційно його початкового вкладення), а також за рахунок збільшення кількості учасників (якщо таке передбачено в Статуті товариства).

Збережіть статтю в 2 кліка:

Для реєстрації ТОВ у 2017 році досить буде формування і оплати статутного капіталу в розмірі 10 000 рублів. Кількість учасників може бути будь-яким, і кожен з них може вносити в якості своєї частки КК не тільки гроші, але і майно, обладнання, транспортні засоби, а також об’єкти інтелектуальної власності. Учасником ТОВ також може бути інша юридична особа, частка якого в статутному капіталі не перевищує 25%.

Ссылка на основную публикацию