Спрощенка «Доходи мінус витрати» — як вести облік 2016?

Серед суб’єктів підприємницької діяльності, які ведуть бізнес на території Російської Федерації, в останні роки став користуватися великою популярністю спрощений податковий режим. Його можуть використовувати не тільки індивідуальні підприємці, а й юридичні особи, які бажають спростити документообіг і оптимізувати свої податки. Незважаючи на видиму простоту цієї системи оподаткування, ССО має ряд особливостей, про які необхідно знати кожному підприємцю і керівнику комерційної організації.

В яких випадках може бути задіяна ССО?

Кожен суб’єкт підприємницької діяльності, який проходить державну реєстрацію, може самостійно вибрати спрощений податковий режим, інакше його за замовчуванням переведуть на загальну систему оподаткування. Діючі індивідуальні підприємці та комерційні організації можуть перейти на ССО в наступних випадках (стаття 346.12 Податкового Кодексу РФ):

 1. Сукупний річний дохід не перевищить встановлений максимум — 60 000 000 рублів.
 2. Кількість штатних співробітників в звітному періоді не перевищить 100 осіб.
 3. Залишкова вартість значаться на балансі компанії основних фондів повинна бути не більше 100 000 000 рублів.
 4. Товариство з обмеженою відповідальністю або компанія з іншої організаційно-правовою формою не повинні мати філій (на підприємства, що мають представництва, ця заборона не поширюється, він знятий в 2016 році).
 5. Фірма, яка планує перейти на ССО, не повинна мати частку, що перевищує 25% в статутному капіталі інших юридичних осіб.

Порада: при обчисленні сукупного річного доходу необхідно використовувати дефлятор. У 2016 році величина цього коефіцієнта становить 1,329. Якщо виручка суб’єкта підприємницької діяльності в 2016 році складе 59 800 000 рублів, то після застосування дефлятора сума збільшиться до 79 474,20 рублів. За підсумком проведеного розрахунку суб’єктом підприємницької діяльності не зможе користуватися спрощеної системи оподаткування.

Хто не має права використовувати спрощений податковий режим?

Не мають право використовувати спрощений податковий режим наступні категорії суб’єктів підприємницької діяльності:

 • організації, що спеціалізуються в сфері азартних ігор;
 • підприємства, які провели процедуру переходу на спрощений податковий режим з порушеннями (наприклад, несвоєчасно повідомили контролюючі органи);
 • кредитно-фінансові установи, мікрофінансові компанії, інвестиційні фонди;
 • страхові компанії та бюджетні організації;
 • фірми, які використовують ЕСХН;
 • підприємства з іноземним капіталом і фірми, зареєстровані за межами Російської Федерації;
 • організації, які є учасниками угод про розподіл продукції;
 • компанії, що займаються виробництвом підакцизної продукції;
 • фірми, які видобувають корисні копалини (не належать до цієї категорії підприємства, що спеціалізуються на видобутку загальнопоширених видів копалин);
 • адвокати та нотаріуси, які займаються приватною практикою.

Процедура переходу на спрощений податковий режим

Якщо новостворений суб’єкт підприємницької діяльності вирішив працювати на спрощеній системі оподаткування, то він при оформленні документів повинен вибрати режим ССО (на це дається 30 днів, інакше в автоматичному режимі буде застосовуватися ОСН). Працюючі фірми, які за всіма критеріями мають право використовувати спрощенку, повинні подати до контролюючого органу за місцем реєстрації заяву. Щоб перейти на ССО в 2016 році, потрібно було подати заявку до 31 грудня 2015 роки (у 2017 році — до 31 грудня 2016 року і т. Д.). Якщо після переходу на спрощенку сукупний дохід суб’єкта підприємницької діяльності перевищить встановлений ліміт, то він втратить право застосовувати УСН, і з моменту, з якого пішло перевищення, буде застосовуватися загальна система оподаткування.

Про які особливості ССО потрібно знати ІП та ТОВ?

Кожен суб’єкт підприємницької діяльності, який прийняв рішення про перехід на ССО, повинен запам’ятати кілька моментів, які допоможуть визначити, що краще відкривати — ІП або ТОВ:

 • для обчислення податку буде використовуватися в якості звітного періоду 1 квартал (раніше було вкрай важливо не порушувати терміни сплати ПДФО з зарплати).
 • ІП та комерційні організації, що перейшли на спрощений податковий режим, повинні будуть платити тільки 1 податок;
 • замість звичної звітності суб’єкти підприємницької діяльності повинні будуть здавати в контролюючі органи річну декларацію;
 • при обчисленні податку буде задіяні ставка: 6% (для розрахунку буде задіяні тільки сукупний дохід) або 5-15% (при обчисленні податкових зобов’язань буде враховуватися різниця між доходами і витратами звітного періоду).

Порівняння двох варіантів нарахування податку при УСН

Суб’єктам підприємницької діяльності необхідно на прикладах розібрати, яка для них більше підійде ставка податку при переході на ССО:

Початкові дані:

 • Компанія планує відкрити магазин, в якому будуть продаватися товари народного споживання (не продукт);
 • Кількість штатних співробітників: 9 осіб;
 • Площа торгового залу: 45 кв. м .;
 • Щомісячний дохід: 1 900 000 рублів (не включається ПДВ);
 • Щомісячні витрати 1 450 000 рублів;
 • Страхові внески (щомісячні) з найманих робітників: 18 000 рублів.
 • Ставка податку ССО «Дохід»: 6%.
 • Ставка податку ССО «Доходи — витрати»: 15%.

Приклад №1. Розрахунок податкових зобов’язань для фірми, яка перейшла на ССО з об’єктом оподаткування «Доходи — витрати»:

 • Визначаємо річний сукупний дохід: 1 900 000 х 12 = 22 800 000 рублей.
 • Визначаємо річний сукупний витрата 1 450 000 х 12 = 17 400 000 рублей.
 • Обчислюється база оподаткування: 22, 800 000 — 17 400 000 = 5 400 000 рублів.
 • Нараховуємо податок (за рік) 5 400 000 х 15% = 810 000 рублей.

Приклад №2. Розрахунок податкових зобов’язань для фірми, яка перейшла на ССО з об’єктом оподаткування «Доходи»:

 • Визначаємо річний сукупний дохід: 1 900 000 х 12 = 22 800 000 рублей.
 • Нараховуємо податок (за рік): 22 800 000 х 6% = 1 368 000 рублей.
 • Сума страхових внесків для працівників (за рік): 18 000 х 12 = 216 000 рублей.
 • Сума податку до сплати зменшується на суму виплачених працівникам страхових внесків 1 368 000 — 216 000 = 1 152 000 рублів.

З наведених вище прикладів можна зробити висновок, що для суб’єктів підприємницької діяльності найвигідніше буде використовувати спрощений податковий режим з об’єктом «Доходи — витрати».

Чи можуть ТОВ та ВП поєднувати ССО з іншими податковими режимами?

Федеральне законодавство, чинне на території Росії, дозволяє суб’єктам підприємницької діяльності поєднувати ССО з іншими податковими режимами (не всі підходять види оподаткування для ТОВ):

Тип суміщаються між собою податкових режимів Індивідуальні підприємці Товариства з обмеженою відповідальністю
ОСНО + ЕНВД + ССО +
ССО + ОСНО +
ОСНО + ЕНВД + ССО + +
ССО + ПСН +

Порада: спрощений податковий режим був створений спеціально для індивідуальних підприємців та юридичних осіб, які прагнуть оптимізувати податки і обов’язкові платежі. Багато суб’єктів підприємницької діяльності віддають перевагу спрощеній системі оподаткування через те, що вона дозволяє істотно спростити документообіг і мінімізувати кількість звітів. Плануючи використовувати ССО з іншими податковими режимами, Товариства з обмеженою відповідальності й індивідуальні підприємці повинні керуватися регламентом статей 346 і 18 Податкового Кодексу Росії.

Переваги переходу на ССО

Товариства з обмеженою відповідальністю та індивідуальні підприємці в останні роки стали більш активно використовувати спрощений податковий режим, так як на практиці змогли оцінити його переваги. До переваг ССО можна зарахувати такі:

 1. Спрощена система оподаткування є законним інструментом для оптимізації податків, зборів та обов’язкових платежів.
 2. При обчисленні бази оподаткування суб’єкти підприємницької діяльності мають можливість віднімати з нарахованого податку суми страхових внесків (при ставці 6% з об’єктом «Дохід»).
 3. Товариства з обмеженою відповідальністю та індивідуальні підприємці протягом року повинні перераховувати до бюджету лише авансові платежі.
 4. Звітним періодом для складання звітності є рік, завдяки чому суб’єкти підприємницької діяльності отримали можливість відмовитися від великої кількості складних декларацій.
 5. Індивідуальні підприємці, які використовують ССО, звільняються від сплати ПДФО, а Товариства з обмеженою відповідальністю від ПДВ (до цієї категорії не входять компанії, що здійснюють імпортні операції).

Порада: в 2016 році суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують спрощену систему оподаткування, мають право з нарахованого податку обчислювати як страхові внески, так і торговий збір (який перерахований до бюджету).

Плануючи оптимізувати податки шляхом переходу на спрощений податковий режим, суб’єкти підприємницької діяльності повинні пам’ятати, що вони не будуть звільнятися від обов’язку сплачувати податок на майно. Ця зміна вступило в силу ще в 2015 році. Тепер все комерційні організації та ВП повинні обчислювати податок на майно, виходячи з кадастрової вартості об’єктів, що значаться на балансі (використовуваних у господарській діяльності).

З 2015 року було прийнято безліч регіональних законів, які дозволяють суб’єктам підприємницької діяльності самостійно вибирати базу для оподаткування або задіяти пільгові ставки. Завдяки таким інноваціям в 2016 році бюджет держави поповниться за рахунок збільшеної кількості платників податків.

Порада: якщо ще кілька років тому пільгова ставка на регіональному рівні встановлювалася тільки для тих суб’єктів підприємницької діяльності, які працювали на ССО з об’єктом «Доходи — витрати» (від 5 до 15%), то починаючи з 2016 року, вона може застосовуватися і тими фірмами, які платять податок за ставкою 6% з об’єктом «Доходи». Регіональна влада тепер наділені великими повноваженнями і можуть на свій розсуд знижувати ставку з 6% до 1% (в обов’язковому порядку враховується категорія платників податків).

У Севастополі та в Республіці Крим в 2016 році суб’єктами підприємницької діяльності, обчислюється податок з об’єкта «Доходи — витрати», може застосовуватися нульова ставка, яка в період з 2017 по 2021 року автоматично збільшиться до 3%. Нульову ставку можуть застосовувати і ті індивідуальні підприємці, які тільки що пройшли державну реєстрацію і планують працювати в наступних галузях народного господарства:

 • в науковій;
 • у виробничій;
 • в соціальній;
 • в сфері побутових послуг.

Для такої категорії ІП Урядом Російської Федерації передбачаються податкові канікули.

Які недоліки є у спрощеного податкового режиму?

Незважаючи на велику кількість переваг, через які суб’єкти підприємницької діяльності стали масово переходити на ССО, у цієї системи оподаткування є і ряд недоліків. В даному випадку мова йде про відсутність можливості працювати з податком на додану вартість. Саме цей фактор і змушує багатьох індивідуальних підприємців і Товариства з обмеженою відповідальністю відмовлятися від спрощеного податкового режиму, завдяки чому їм вдається зберегти ділові відносини зі своїми великими діловими партнерами.

Але і тут Уряд РФ пішло на поступки суб’єктам підприємницької діяльності, які працюють на ССО, і дозволило при необхідності виділяти в рахунках-фактурах податок на додану вартість. Таким чином, їх контрагенти отримують законне право застосовувати відрахування по ПДВ, які знижують їх податкові зобов’язання перед бюджетом. ІП та ТОВ після виділення в рахунках-фактурах будуть змушені сплатити ці суми податку, але в той же час вони не мають права враховувати його ні у витратах, ні в доходах (це нововведення вступило в силу в 2016 році).

Які витрати не можуть бути задіяні при обчисленні ССО?

Щоб розрахувати базу оподаткування, спрощенці, які використовують ставку 5-15% з об’єктом «Дохід — витрата», повинні підсумувати річні доходи і відняти від цієї суми сукупні витрати. Федеральне законодавство, чинне на території Росії, дозволяє враховувати для визначення бази оподаткування далеко не всі витрати звітного періоду. Не належать до складу витрат:

 • витрати, необхідні для здійснення господарської діяльності, які не підтверджені документально;
 • витрати, які окремим списком виділені в Податковому Кодексі Росії;
 • витрати, які можуть бути враховані при обчисленні бази оподаткування лише при дотриманні особливих умов.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують УСН за ставкою 6%, можуть віднімати з нарахованої суми податкових зобов’язань звітного періоду страхові внески. При цьому варто відзначити, що Федеральне законодавство дозволяє ІП вичитувати такі внески як за себе, так і за найманих працівників (якщо індивідуальний підприємець є роботодавцем, то сума забраних страхових внесків не повинна перевищувати 50% цих нарахувань).

Терміни сплати податкових зобов’язань за ССО

Терміни сплати податкових зобов’язань за ССО і надання в контролюючі органи обов’язкової звітності жодним чином не залежать ні від застосовуваної ставки, ні від об’єкта. Федеральним законодавством, чинним на території Росії, встановлено такі терміни:

 1. Звітний період — рік.
 2. Податковий період — квартал.
 3. Термін сплати податкових зобов’язань (авансових платежів) — 25 число, наступне за звітним кварталом.
 4. Остаточні розрахунки за нарахованим податку проводяться — до 30 березня року, наступного за звітним.
 5. Термін подання декларації ССО до контролюючих органів — 30 квітня року, наступного за звітним.

Як самостійно розрахувати податкові зобов’язання за ССО?

Кожен суб’єкт підприємницької діяльності може самостійно обчислювати свої податкові зобов’язання перед бюджетом. Для цього потрібно задіяти просту формулу:

(СВД — СВР) х 5-15%, де

 • СВД — сукупний валовий дохід;
 • СВР — сукупний валовий витрата (підтверджений документально);
 • 5-15% — вживана ставка.

або

(СВД х 6%) — СВ — ТС, де

 • СВД — сукупний валовий дохід;
 • 6% — застосовується ставка;
 • СВ — страхові внески;
 • ТС — торговий збір

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності протягом року робив авансові платежі з податку ССО, то перед проведенням фінального розрахунку з бюджетом він повинен виконати коригування. Від суми нарахованих податкових зобов’язань (за результатом звітного періоду) необхідно відняти всі суми авансових платежів. Якщо вийде плюсовій результат, то його необхідно доперечісліть в бюджет у встановлені законом терміни.

ТОВ на ССО «Доходи мінус витрати» — як вести облік?

Товариства з обмеженою відповідальністю, які перейшли на спрощений податковий режим, повинні вести обліковий реєстр — Книги обліку доходів і витрат. Їм необхідно складати наступні види звітів:

 • Декларацію ССО;
 • Декларацію про податок на майно;
 • Бухгалтерський баланс (форма №1);
 • Звіт про середню кількість штатних співробітників;
 • Звіт про прибутки і збитки (форма №2).
 • Звіти у позабюджетні фонди;
 • інша звітність ТОВ на ССО.

Що стосується питання організації і ведення бухгалтерського обліку в Суспільствах з обмеженою відповідальністю, то необхідно виділити кілька моментів:

 1. Кожен суб’єкт підприємницької діяльності повинен керуватися під час ведення бухгалтерського обліку Федеральним законом № 402 від 06 грудня 2011 року.
 2. Для визначення податкової бази звітного періоду спрощенці повинні вести облік витрат і прибутку у відповідних Книгах (стаття 346.24 Податкового Кодексу РФ).
 3. При виникненні необхідності Товариство з обмеженою відповідальністю може застосовувати не тільки спрощену форму ведення Книги обліку витрат і доходів, а й застосовувати більш прості правила оформлення первинної документації.
 4. Форма Книги обліку витрат і доходів для спрощеного податкового режиму затверджується Міністерством Фінансів РФ.
 5. Якщо суб’єкти підприємницької діяльності застосовують спрощений податковий режим тільки за окремими видами діяльності (закон дозволяє поєднувати ССО, і деякі використовують ЕНДВ на транспортні послуги), то їм необхідно вести облік витрат і прибутку в розрізі по кожній системі оподаткування.
 6. У тому випадку, коли Товариство з обмеженою відповідальністю не має можливості зробити поділ по податковим режимам, то розподіл витрат і доходів має проводитися пропорційно частці в загальному обсязі виручки (стаття 346 Податкового Кодексу України).
 7. Суб’єкти підприємницької діяльності, що працюють на спрощеному податковому режимі, повинні заповнювати відповідним чином касові документи і облікові регістри. Також їм необхідно заповнювати та подавати обов’язкову звітність (повинна в обов’язковому порядку дотримуватися касова дисципліна для ІП і ТОВ).

Відповідальність за достовірність поданої бухгалтерської та податкової звітності лягає на керівника Товариства з обмеженою відповідальністю. Він також відповідає за організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Правила ведення Книги витрат і доходів при спрощеному податковому режимі

Все Товариства з обмеженою відповідальністю, які застосовують спрощену систему оподаткування за ставкою 5-15% з об’єктом «Дохід-витрата», повинні відповідно до вимоги Федерального законодавства реєструвати всі отримані доходи і понесені витрати. Всі дані фіксуються (в хронологічному порядку) у відповідному обліковому реєстрі — Книзі обліку доходів і витрат.

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності використовує спрощений податковий режим «Дохід — витрата», то йому необхідно дотримуватися наступного порядку заповнення Книги:

 1. У розділі №1 слід відображати доходи і витрати, які мають прямий вплив на базу оподаткування.
 2. У розділі №2 необхідно відображати дані в тому випадку, якщо Товариство з обмеженою відповідальністю утримує на балансі особисті основні засоби та нематеріальні активи.
 3. У розділі №3 потрібно вказувати всі понесені компанією збитки минулих років.

Після того, як всі листи Книги були заповнені, суб’єкт підприємницької діяльності повинен прошити цей обліковий реєстр і пронумерувати кожну сторінку. На останньому аркуші в відведеному місці ставиться мокра печатка організації і підпис керівника. Якщо ТОВ видасть доручення на укладення договорів від імені юридичної особи, то його уповноважений представник може ставити свій підпис в первинних документах, на звітах і в облікових регістрах.

Товариства з обмеженою відповідальністю, які перейшли на спрощений податковий режим, повинні переглянути свою облікову політику і внести в неї відповідні зміни. Такі організації можуть самостійно для себе сформувати план рахунків, скоротивши існуючий стандарт до мінімуму.

ІП — «Доходи мінус витрати», як вести облік?

Індивідуальні підприємці, які переходять на спрощений податковий режим, отримують можливість мінімізувати документообіг і заповнювати регістри бухгалтерського обліку за спрощеною схемою. Варто відзначити, що на відміну від Товариств з обмеженою відповідальністю, IP Федеральний закон не зобов’язує використовувати при здійсненні господарської діяльності рахунку і складати з їх допомогою бухгалтерські проводки. Такий категорії спрощенців необхідно вести Книгу обліку доходів і витрат. Завдяки внесеним в Федеральне законодавство змін, цей обліковий реєстр можна заповнювати як механічним способом, так і за допомогою комп’ютера.

Індивідуальним підприємцям, які працюють на спрощеній системі оподаткування за ставкою 5-15% з об’єктом «Доходи — витрати», потрібно врахувати один дуже важливий нюанс. В даному випадку мова йде про ведення обліку доходів і витрат без співробітників. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності не буде використовувати працю найманих працівників, то він не зможе законним чином знизити розмір податкових зобов’язань (з них дозволено віднімати суму сплачених страхових зборів).

Книга обліку доходів і витрат індивідуального підприємця на ССО нічим не відрізняється від облікового регістра, що застосовується Товариством з обмеженою відповідальністю. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності вирішив вести КУДіР (електронну Книгу доходів і витрат), то після закінчення звітного року він повинен її роздрукувати на паперовому носії (в тому числі і порожні розділи). Після цього всі листи прошиваються, нумеруються і завіряються печаткою і підписом індивідуального підприємця (місце прошивки необхідно проклеїти).

Починаючи з 2013 року, суб’єкти підприємницької діяльності не повинні завіряти КУДіР в контролюючих органах. Для кожного звітного року індивідуальний підприємець повинен заводити нову Книгу. У тому випадку, якщо в звітному періоді суб’єкт підприємницької діяльності не вів господарську діяльність, то Книга обліку доходів і витрат повинна заводитися, і в ній повинні бути присутніми нульові показники. Все що вносяться до даний обліковий регістр дані повинні підтверджуватися документально: рахунками, накладними, актами і т. Д.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Перш ніж переходити на спрощений податковий режим, кожен суб’єкт підприємницької діяльності повинен ретельно зважити всі за і проти. Важливо врахувати всі особливості цієї системи оподаткування, дізнатися про існуючі «підводні камені», провести невеликі розрахунки, щоб на прикладі подивитися, наскільки вийде оптимізувати податки. Після прийняття зваженого рішення слід правильно провести процедуру переходу на ССО, щоб у контролюючих органів не виникло приводу скасувати дію спрощеного режиму. В процесі роботи на спрощеній системі суб’єкти підприємницької діяльності повинні дуже уважно обчислювати податкові зобов’язання. Особливо слід бути уважними до витрат, так як представники податкової служби можуть при перевірці виключити їх з розрахунку (якщо не буде підтверджуючих документів або вони не можуть бути включені в категорію витрат) і донарахувати податок.

Ссылка на основную публикацию