Рентабельність активів — це що таке?

Економічна діяльність кожної компанії враховує дві основні групи показників — відносні і абсолютні. Абсолютні включають в себе виручку, обсяг продажів, дохід. Такі показники тільки поверхнево можуть відобразити діяльність компанії. Для більш точного аналізу підприємства використовують відносні показники, які включають в себе розрахунок коефіцієнтів рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності. За їх допомогою можна дізнатися динаміку розвитку структурної одиниці, її перспективи, порівняти з іншими організаціями, визначити, що таке валовий прибуток. Рентабельність активів дає можливість оцінити багато різноманітних показників і отримати інформативну картину роботи будь-якої організації.

Що показує рентабельність активів?

Рентабельність активів (return on assets, ROA) — це економічний показник, який відображає віддачу від використання всіх ресурсів компанії. Він показує можливість підприємства регенерувати дохід без урахування структури капіталу, правильність розподілу фінансових коштів.

Якщо в компанії сума доходів перевищила витрати, це ще не означає, що її діяльність успішна і ефективна. Дохід в мільйон може отримати і великий виробничий комплекс з десятками цехів, і невелика компанія з 5-10 співробітників. У першому випадку варто задуматися про реструктуризацію підприємства, зміну стратегії розвитку або навіть про те, як швидко продати бізнес. У другому прикладі результат очевидний — компанія рухається в правильному напрямку. Як бачимо, не завжди абсолютні показники відображають реальну картину, ефективність управління може продемонструвати ставлення отриманого доходу до різноманітних статей витрат.

Рентабельність поділяють на кілька груп:

 • необоротні активи;
 • оборотні активи.

Необоротні активи

Необоротні активи — це майно компанії, яке вказується в балансі. Для великих і середніх підприємств цей показник відображається в першому розділі балансу, для малих — в рядках 1150 і 1170.

Необоротні фонди використовують більше 1 року, вони при цьому не втрачають свої технічні характеристики і частково перенаправляються в рахунок собівартості продукції або наданих послуг.

Необоротні фонди підприємства включають:

 • основні засоби (інструменти, транспорт, електричні мережі, виробничі потужності, нерухомість);
 • нематеріальні фонди (інтелектуальна власність, партнерські зв’язки компанії);
 • грошові зобов’язання (кредити на термін від 1 року, інвестиції в інші компанії);
 • інші фонди (портфельні інвестиції).

Оборотні активи

До оборотних фондів відноситься майно, яке зазначено в балансі в рядках 1210, 1230 і 1250 (у виробничому розділі). Дані фонди використовують для одного циклу (якщо він триває менше 1 року).

Показник включає:

 • сума ПДВ по закупленим товарам (для цього потрібно знати, як порахувати ПДВ від суми);
 • дебіторська заборгованість;
 • матеріальні запаси;
 • гроші і їх еквівалент.

Порада: щоб визначити сукупність всіх активів компанії, необхідно підсумувати оборотні і необоротні фонди.

Формула розрахунку рентабельності

Рентабельність активів (ROA) розраховується шляхом ділення чистого прибутку на активи. Формула розрахунку:

ROA = NI / TA * 100%, де

 • NI — чистий дохід;
 • TA — сукупність всіх активів.

Дана формула показує відношення чистого доходу до суми всіх коштів компанії. Також ROA можна визначити іншим методом:

ROA = EBI / TA * 100%, де

 • NI — чистий прибуток, що отримується власниками акцій компанії;
 • TA — сукупність всіх активів.

Іншими словами, ROA показує кількість доходу, який припадає на кожен рубль вкладених інвестицій. Це своєрідний індикатор прибутковості, який показує ефективність роботи компанії.

Вищевказані формули допомагають розрахувати ступінь результативності та професіоналізму, правильності рішень управлінського персоналу.

приклад розрахунку

За результатами роботи сукупність всіх активів ВАТ «Етал» на початок року склала 1,267 млрд. Рублів, на кінець — 1,368 млрд. Рублів. Чистий прибуток склав 131,70 і 153,9 млн. Рублів відповідно. Для того щоб розрахувати рентабельність на початок і кінець року, а також динаміку зростання, необхідні:

 1. ROA на початок року: ROA = 131,70 / 1267 = 0,10394 або 10,394%.
 2. ROA на кінець року: ROA = 153,9 / 1368 = 0,1125 або 11,25%.

Зміна рентабельності за рік складе:? ROA = 11,25% / 10,394% = 1,082. Коефіцієнт рентабельності за рік виріс на 1,082.

норми рентабельності

Згідно з середніми показниками діяльності підприємств існують норми, які відображають ефективну економічну діяльність. Дані норми залежать від специфіки компанії:

Напрям діяльності

норма рентабельності

Банки, фінансові установи 5-10%
Сфера виробництва 10-20%
Торгівля 20-40%

Найвищі показники ROA повинні показувати фірми, які займаються реалізацією товарів. Це пов’язано з відсутністю істотних необоротних фондів. Виробничі підприємства за рахунок дорогого промислового устаткування мають більше активів, тому норми рентабельності для них істотно нижче.

Порада: високі показники рентабельності можуть вказувати не тільки на ефективну діяльність компанії, але і говорити про підвищені ризики.

Наприклад, компанія взяла кредит на велику суму, яка вплине на ROA в бік її збільшення, але це ще не свідчить про ефективному розподілі отриманих грошей. Тому при аналізі фінансової діяльності підприємства необхідно враховувати позикові кошти і проаналізувати фінансову стійкість, структуру всіх витрат.

Фактори, що визначають рентабельність

ROA — це узагальнюючий показник діяльності фірми при аналізі співвідношення витрат і прибутку. Але на нього впливають і економічні умови, і внутрішні організаційні чинники.

Зовнішні умови — це вартість матеріалів, сировини для виробництва продукції, цінові стратегії конкурентів, політична обстановка в країні, зміни в законодавстві, співвідношення попиту і пропозиції.

До внутрішніх організаційних чинників можна віднести:

 1. продуктивність праці;
 2. технічні показники, потужність обладнання;
 3. метод організації виробничого циклу;
 4. управлінські рішення і т.д.

Для того щоб поліпшити показники ROA, рекомендується переглянути стратегію діяльності компанії. Методи підвищення:

 1. прискорення товарообігу;
 2. збільшення вартості продукції;
 3. мінімізація витрат.

На думку західних економістів, на даний показник впливає більше 30 факторів, які відображають поточну кон’юнктуру, капіталомісткість, стан ринку і т.д. Розраховуючи показник рентабельності, потрібно обов’язково враховувати сезон, простий устаткування, шлюб, кризові явища, що знижують попит. Іноді простіше продати бізнес і вкласти виручені кошти в хедж-фонд.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Рентабельність активів входить в число найважливіших показників ефективності роботи підприємства. Його найчастіше використовують власники бізнесу і менеджери для визначення стратегії роботи, інвестори — для оцінки альтернативних проектів. Аналіз даного показника — важливий пункт будь-якого бізнес-плану, який відкриває перспективи зростання і розвитку.

Ссылка на основную публикацию