Книга обліку БСО для ІП — зразок заповнення

Чинне законодавство суворо регламентує питання розрахунку в комерційній діяльності готівкою. За загальним правилом все платежі готівкою, а також за допомогою банківських карт, повинні фіксуватися контрольно-касової технікою. Але далеко не у всіх випадках застосування такого обладнання доцільно або технічно можливо. Тому передбачена заміна касових чеків бланками суворої звітності. Перелік можливих ситуацій, коли допустимо використання таких документів, визначений на законодавчому рівні. Також закріплено обов’язок суб’єктів підприємництва вести обов’язковий облік БСО.

Які бланки необхідно враховувати?

Згідно з чинними вимогами індивідуальний підприємець зобов’язаний забезпечити облік усіх бланків суворої звітності, які ним використовуються в своїй діяльності. Ця вимога поширюється як на уніфіковані форми БСО, наприклад, екскурсійні квитки, так і на форми, розроблені самостійно підприємцем, наприклад, при наданні послуг ремонту та пошиття одягу.

На підприємця лежить відповідальність за збереження бланків і їх правильний облік. В даний час порядок зберігання БСО практично не регламентований законодавством, існують тільки загальні вимоги, які характерні для зберігання бухгалтерської документації:

 • Зберігання тільки в металевих замикаються шафах або сейфах;
 • Обмежене коло осіб, що мають доступ до місця зберігання;
 • Бланки, що прийшли в непридатність, а також копії і форми, використання яких припинено, зберігаються в опечатаних мішках протягом п’яти років.

Більш строго визначений порядок обліку бланків суворої звітності для ВП.

Порядок обліку БСО

Застосування БСО ставить підприємця перед необхідністю вести Книгу або журнал обліку бланків суворої звітності. Причому ці правила лежить на всіх підприємців, незалежно від застосовуваної системи оподаткування.

В даний час затвердженої форми даної книги немає, тому підприємець може розробити книгу обліку самостійно. Фахівці рекомендують брати за основу форму, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів Росії №173-н від 15 грудня 2010 р Дана форма розроблена для державних і муніципальних установ, але може використовуватися і комерційними структурами. При необхідності в дану форму можна додати необхідні графи. До речі, багато друкарень вже налагодили випуск книг обліку БСО, орієнтованих на індивідуальних підприємців. Форму книги обліку підприємець повинен затвердити наказом.

Книга повинна бути пронумерована і прошита, на місці прошивці ставиться підпис підприємця і друк. Вести книгу може сам підприємець або інша особа, на яку покладається відповідна обов’язок наказом ВП.

У книзі обліку БСО відображаються всі операції з отримання та видачі бланків суворої звітності. При цьому слід пам’ятати, що в книзі фіксуються тільки видачі бланків співробітникам, які будуть їх використовувати в своїй роботі, а не кожен факт оформлення БСО

Зразок заповнення книги обліку БСО

Надходження бланків суворої звітності має бути зазначено в журналі такими даними:

 • Дата надходження;
 • джерело;
 • Підстава;
 • Найменування БСО;
 • Кількість бланків;
 • Серія і номер.

Зразок заповнення факту надходження БСО виглядає наступним чином: 

30.09.16 ТОВ «ТіпографТіпографовіч» Договір №23 від 01.09.16 р Екскурсійний квиток 100 шт. ЕБ-000001 — ЕБ-000100

При видачі бланків суворої звітності в книгу обліку вноситься наступна інформація:

 • Дата;
 • Найменування;
 • кількість;
 • Серія і номер;
 • П.І.Б. підпис особи, яка отримала бланки.

Зразок заповнення при видачі наступний:

30.09. 16 Екскурсійний квиток 20 шт. ЕБ-000001 — ЕБ-000020 Екскурсоводова Г.Т.

У разі повернення бланків співробітником вони оформляються в тому ж порядку, що і надходження. Також в книзі обліку необхідно фіксувати бланки, які вибули в зв’язку з втратою або пошкодженням. За даними випадків обов’язково необхідно складати відповідні акти.

На відміну від книги обліку доходів і витрат ІП, книга обліку бланків суворої звітності не може вестися в електронному вигляді. При наявності декількох структурних підрозділів допускається ведення даних форм обліку в кожному з них окремо.

Зразок заповнення книги обліку БСО

Порада: щоб уникнути помилок при обліку БСО, необхідно фіксувати прибутково-видаткові операції по ним в момент вчинення.

Відповідальність за порушення порядку обліку БСО

У зв’язку з тим, що облік бланків суворої звітності є обов’язком підприємця, котрий використовує їх у своїй роботі, законодавство передбачає відповідальність за порушення порядку обліку.

Порушенням вважається відсутність журналу обліку БСО або порушення порядку його ведення. Індивідуальний підприємець може бути підданий адміністративному штрафу, а також податкової відповідальності. Штрафи за порушення порядку обліку БСО становлять від 10 000 до 30 000 рублів, що набагато більше, ніж штраф за невчасно здану звітність ІП на ЕНВД без працівників.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Бланки суворої звітності значно спрощують роботу підприємців, так як рятують від необхідності використовувати контрольно-касову техніку, що певною мірою знижує і поточні витрати на ведення бізнесу. Від підприємця потрібно лише організувати правильний порядок їх використання і обліку. На практиці питання обліку БСО в середовищі підприємців стоїть так само гостро, як і питання про те, чи можна закрити ІП з боргами пенсійному фонду. Складнощів у цій справі практично немає, процес докладно описаний у відповідних нормативних актах. Порядок обліку БСО так само простий, як і визначення фіксованого розміру страхових внесків для ІП, необхідно тільки приділити цьому трохи часу, що стане надійним захистом від можливих неприємностей.

Ссылка на основную публикацию