Касова дисципліна для ІП і ТОВ у 2016 році

Здійснення будь-якої підприємницької діяльності пов’язано з отриманням грошових коштів. Оборот готівки строго контролюється державою, тому на всіх суб’єктах підприємницької діяльності лежить обов’язок по дотриманню касової дисципліни.

Поняття касової дисципліни

Касова дисципліна — це сукупність нормативних вимог щодо здійснення операцій з готівковими коштами: прийом, видача і їх зберігання. Дані нормативні вимоги містяться в різних законодавчих актах, і всі організації та підприємці, які здійснюють вказні операції з готівковими коштами, зобов’язані дотримуватися цих вимог. Основними з них є:

 • Документальне оформлення руху грошових коштів — на кожну операцію передбачена певна форма документа і порядок її обліку;
 • Дотримання ліміту каси — на кінець операційного дня в касі організації може залишатися тільки певна грошова сума — не більше максимальної;
 • Дотримання правил видачі готівкових грошових коштів з каси — гроші можуть видаватися в певному порядку, який в загальних рисах схожий для всіх організацій і підприємців;
 • Дотримання обмежень щодо обігу готівкових коштів. Наприклад, в розрахунках між підприємцями максимальна сума готівкових коштів не повинна перевищувати 100 000 рублів.

Обов’язок щодо дотримання касової дисципліни лежить на всіх суб’єктах підприємництва, незалежно від організаційно-правової форми. Підставою для необхідності дотримання є наявність операцій з готівковими коштами. Наприклад, якщо компанія здійснює лише оптовий продаж товарів, а виплату заробітної плати здійснює на карткові рахунки працівників, тобто готівкових коштів у компанії немає, то їй не потрібно дотримуватися касову дисципліну. Але як тільки з’явиться готівка, наприклад, для видачі відрядних, то підприємство повинно буде забезпечити повне дотримання вимог касової дисципліни.

Дотримання касової дисципліни не залежить від режиму оподаткування, навіть спеціальні режими не позбавляють від необхідності її дотримання, якщо у організації або підприємця є операції з готівковими коштами.

Касова дисципліна для ТОВ у 2016 році

Юридичні особи повинні забезпечити дотримання касової дисципліни усіма співробітниками. Для цього керівник організації повинен видати відповідні накази з організації. Перш за все, повинна бути призначена особа — касир, відповідальне за проведення всіх операцій по касі. Якщо в організації кілька кас, то призначається старший касир, який контролює операції з готівкою. На це та сама особа може бути покладено обов’язок по контролю за застосуванням касових апаратів.

Окремим наказом призначається особа, відповідальна за формування касових документів, як правило, цей обов’язок делегується головному бухгалтеру, але може бути покладена і на касира. Даний співробітник повинен оформляти:

 • Прибутково-касові ордери — на що надходять до каси грошові кошти;
 • Витратно-касові ордери — на які видаються з каси грошові кошти;
 • Форма КО-4 «Касова книга» — в ній послідовно відображаються всі рухи грошових коштів в касі;
 • Форма КО-5 «Книга обліку» — передбачає передачу грошових коштів між касирами і від касирів старшому касиру;
 • Платіжна і розрахунково-платіжна відомості — використовуються при здійсненні виплат працівникам підприємства.

Ще одним важливим наказом є твердження ліміту каси. Керівник організації самостійно визначає максимальну суму, яка може залишатися в касі на кінець робочого дня. Все, що буде понад цього показника, відповідальна особа повинна здати в банк на розрахунковий рахунок організації. Допускається перевищення ліміту каси тільки в вихідні дні, а також в дні видачі заробітної плати.

Тут варто звернути увагу на такий нюанс — якщо в організації не видано наказ про затвердження ліміту каси, то він вважається рівним нулю, тому всі залишки грошових коштів на кінець робочого дня будуть вважатися понадлімітними і підлягатимуть здачі в банк.

У наказі можна вказати термін дії ліміту каси, наприклад, з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р Якщо ж термін у наказі не зазначено, то встановлений ліміт буде діяти до видання нового наказу щодо затвердження ліміту.

Порада: для того щоб уникнути перевищення ліміту по касі, можна в кінці робочого дня здійснювати видачу понадлімітних коштів під звіт працівникові організації, наприклад, керівникові або головному бухгалтеру, а на наступний день працівник повертає кошти в касу. При цьому необхідно фіксувати дані операції в установленому порядку, тобто оформляти видачу витратно-касовим ордером, повернення — прибутково-касовим ордером, а обидві операції відображати у касовій книзі.

Для ТОВ, що відносяться до малих підприємств в 2016 році, існує можливість уникнути встановлення ліміту каси. Для таких підприємств досить видати наказ з наступним змістом: «Зберігати готівку грошові кошти в касі ТОВ« Компанія »без встановлення ліміту залишку в касі». З моменту видання такого наказу організації немає необхідності дотримуватися касовий ліміт, але якщо такий наказ видано не буде, то такий обов’язок зберігається. З урахуванням того, що критерієм можливості відмови від лімітування касового залишку є приналежність до малого бізнесу, то уникнути затвердження ліміту каси може будь-який ТОВ на спрощеній системі, головне — видати відповідний наказ.

У діяльності будь-якої юридичної особи періодично виникає необхідність придбати товари або послуги за готівкові кошти, тому в організації повинен бути розроблений порядок видачі грошових коштів співробітникам під звіт. Цей порядок може бути оформлений у вигляді наказу або іншого локального акта (наприклад, положення), який також повинен бути затверджений наказом. В даному документі можна вказати перелік співробітників, кому можуть бути видані підзвітні кошти, визначено термін подання авансового звіту та повернення залишку грошей і інші положення, які не суперечать чинному законодавству.

Важливо пам’ятати, що видача під звіт з каси ТОВ вимагає обов’язкового документального оформлення, надання звітних документів і повернення залишків. Це правило діє і в тому випадку якщо у товариства з обмеженою відповідальністю один засновник, який є і директором. Закон визнає всі доходи ТОВ власністю юридичної особи, тому власник бізнесу може взяти кошти з каси підприємства тільки в загальному порядку.

Касова дисципліна для ІП в 2016 році

Індивідуальні підприємці також зобов’язані дотримуватися касову дисципліну, якщо їх діяльність передбачає прийом готівкових грошових коштів. Але в 2014 році був прийнятий ряд нормативних документів, які значно спростили вимоги по касової дисципліни для ВП. Так, в 2016 році індивідуальному підприємцю немає необхідності встановлювати ліміт касового залишку. Крім того, йому немає необхідності здійснювати оформлення касових документів, за винятком документів з видачі заробітної плати. Для цього ІП необхідно видати наказ про скасування застосування касових документів та про відмову встановлення ліміту залишку по касі.

Касова дисципліна для ІП на ЕНВД в 2016 році

Оподаткування ІП на ЕНВД звільняє від застосування контрольно-касової техніки, це дає підставу деяким підприємцям помилково вважати, що і від дотримання касової дисципліни вони також звільнені. Найчастіше це помилка викликано змішанням понять каса і касовий апарат. Каса — це умовне позначення всіх операцій з готівкою, а касовий апарат або касова техніка — це кошти фіксації отримання грошових коштів з метою податкового контролю за виручкою підприємця. Таким чином, це абсолютно різні предмети, хоча і пов’язані між собою. Тому застосування ЕНВД не звільняє підприємця від необхідності дотримуватися касову дисципліну. Але, як було розглянуто вище, законодавство передбачає значне спрощення вимог до неї для ВП.

Штрафи за порушення касової дисципліни в 2016 році

Раніше контроль за дотриманням касової дисципліни покладався на кредитні установи. Банки були зобов’язані періодично перевіряти своїх клієнтів на правильність відображення операцій з готівковими коштами, дотримання касової дисципліни тощо З 2012 року контроль за дотриманням касової дисципліни покладено на Федеральну податкову службу РФ. Як правило, перевірка касової дисципліни носить виїзний характер. Під час цього перевіряється правильність ведення касової документації, перевіряється наявність необхідних локальних актів, може проводитися перерахунок готівки в касі для порівняння фактичних і документальних показників. Однак допускається і камеральна перевірка. В такому випадку підприємцю або керівнику юр.лица необхідно надати до податкових органів документи по касових операціях. Інспектор перевірить правильність їх ведення та винесе рішення за підсумками контрольного заходу.

Приводом для такої перевірки може стати невчасно здана звітність в 2016 році для ІП, рідкісні операції по розрахунковому рахунку або безліч операцій зі зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ.

Уникнути перевірки касової дисципліни досить просто, достатньо мінімізувати операції по розрахунковому рахунку, пов’язані з частим зняттям готівки. Саме це дало підставу є найбільш поширеним для проведення перевірки ТОВ і часто служить тільки початком процесу виявлення незаконних схем переведення в готівку грошових коштів. Для ІП-шників ризик потрапити під перевірку касової дисципліни мінімальний. Як правило, в відношенні індивідуальних підприємців перевірка касової дисципліни проводиться в рамках комплексної виїзної, приводом для якої найчастіше є велика податкова заборгованість, тому завжди варто заздалегідь дізнатися борги по податках і погасити їх, ніж потім давати пояснення податківцям.

Важливо відзначити, що останнім часом проводяться комплексні перевірки міжвідомчого характеру. Тому податківцями може бути здійснений контроль касової дисципліни одночасно з перевіркою Росспоживнагляду. Наприклад, такі перевірки характерні для підприємств громадського харчування, освітніх установ.

Найменший ризик потрапити під контроль за касовою дисципліною у мікропідприємств. Наприклад, у підприємця один вендінговий апарат, співробітників у нього немає — ймовірність, що він піддасться перевірочним заходам щодо дотримання касової дисципліни, мізерно мала. Але все ж власнику бізнесу варто бути готовим до можливого візиту перевіряючих і заздалегідь підготувати необхідні документи.

За недотримання вимог касової дисципліни передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

 • 4000-5000 руб. — індивідуальні підприємці та посадові особи;
 • 40000-50000 руб. — юридичні особи.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Допускається і попередження, але тільки в тому випадку, якщо порушення одиничне, ненавмисне і інших порушень у винної особи немає. Тому найкращим захистом від штрафу є лише суворе дотримання вимог касової дисципліни, тим більше що для більшості підприємців і організацій цей процес не створить особливих складнощів, потрібно тільки знати, як і коли оформляти необхідні документи, а впоратися з цим зможе будь-який починаючий підприємець.

Ссылка на основную публикацию