Камеральна перевірка — що це таке?

Податкові перевірки є одним з найбільш ефективних інструментів контролю над процесом сплати податків і виконанням з боку платника податків інших обов’язків, покладених на нього законодавством.

Що таке камеральна перевірка податкової?

Податкова перевірка являє собою комплекс спеціальних прийомів, які застосовуються податковим органом з метою встановити достовірність і законність обліку об’єктів оподаткування, порядку сплати податків, зборів в звітах, документах, бухгалтерських балансах і т.д. В ході такої перевірки вивчаються фінансово-господарські операції фізичних осіб або організацій, які пов’язані з нарахуванням або сплатою податків. Їх класифікують виходячи з характеру і цілей перевірки: в залежності від матеріалу, на основі якого проводять перевірку, її обсягу, ступенем охоплення даних, включення в план. Також в залежності від місця перевірки і її глибини вона може бути виїзною або камеральної. Останній вид передбачає, що контроль проводиться за місцем знаходження податкового органу, базуючись на документах, наданих платником податків або його агентом, які є підставою для обчислення і сплати податку. При необхідності може знадобитися надання додаткових відомостей.

Цілі і завдання

Основна мета перевірки дотримання вимог податкового — контроль за дотриманням законодавства про податки і збори з боку податкових агентів, платників податків, платників зборів. Але вона не може відбутися, якщо подана спеціальна декларація згідно ФЗN 140-ФЗ «Про добровільне декларування фізичними особами активів і рахунків (вкладів) в банках і про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації». Камеральну перевірку проводять для виявлення і запобігання податкових правопорушень, стягнення сум несплачених і частково сплачених податків для притягнення винних осіб до відповідальності за вчинення податкових злочинів або підготовки матеріалів для забезпечення раціонального відбору платників податків для проведення виїзних податкових перевірок.

Коли проводиться?

Камеральна перевірка може проводитися як щодо організації, так і щодо фізичної особи. Це одна з форм поточного податкового контролю, яка дозволяє оперативно виявляти і реагувати на порушення. Її ініціюють уповноважені посадові особи податкової служби без спеціального дозволу і виїзду до платника податків, але строго в рамках своїх службових обов’язків. Підставою для камеральної перевірки стає подача податкової декларації в ИФНС. Якщо платник податку подає додаткові документи, що додаються до декларації, то термін обчислюють з дати їх надання.

Порядок проведення камеральної податкової перевірки

Порядок проведення камеральної податкової перевірки чітко встановлений законодавством. На першому етапі співробітники податкової служби вносять в автоматизовану інформаційну систему «Податок» податкові декларації або розрахунки, надані платником податків в паперовому форматі або електронному вигляді. При необхідності формуються протоколи помилок, проводиться звірка контрольних співвідношень по поданій звітності. Також перевіряється правильність реквізитів, встановлених нормативними правовими актами, своєчасність подачі документів, наявність виправлень, заповнення звітності на іноземній мові.

На наступному етапі можуть бути два варіанти розвитку подій:

  1. Підстав для поглибленої камеральної перевірки не виявлено;
  2. Причини для поглибленої перевірки є:
    • наявність помилок, суперечностей, невідповідностей декларації або іншому податковому документу;
    • заявлені пільги, сума ПДВ до відшкодування;
    • подана звітність по податках, пов’язаних з використанням природних ресурсів, і т.д.

На третьому етапі можуть бути проведені заходи податкового контролю, наприклад, витребування додаткових документів і відомостей у платника податків або третіх осіб, призначення експертизи, допит свідків, виїмка паперів, огляд приміщень і т.д. (Або вимога не пізніше 5 робочих днів надати пояснення і (або) подати уточнену декларацію). В процесі проведення камеральної перевірки використовуються інформаційні ресурси різних рівнів: ЕГРН, ЕГРЮЛ, довідник кредитних організацій, ЕГРІП, ФСС, відомості з Банку Росії, моніторинг банків, ПФР і т.д.

Потім оформляються результати. Якщо порушень податкового законодавства не виявлено, то акт камеральної податкової перевірки не становлять і рішення за підсумками її проведення коли виноситься. В іншому випадку його оформляють в термін до 10 робочих днів після її проведення. Не пізніше 5 робочих днів з дня складання цього документа платнику податків повинні вручити акт камеральної перевірки. Якщо він не буде згоден з його положеннями, то протягом 15 робочих днів необхідно оформити свої заперечення.

У будь-якому випадку на наступному етапі відбудеться розгляд матеріалів. Цей процес не може перевищувати 25 днів з дня отримання акта (при необхідності оформляють продовження терміну — до 1 місяця). Потім посилають повідомлення про розгляд матеріалів камеральної перевірки. В процесі проведення керівник інспекції оголошує матеріали, перевіряє явку запрошених осіб, засвідчується в повноваженнях, роз’яснює присутнім їх права і обов’язки, після — проводиться розслідування матеріалів. Якщо платник податків або особа, участь якого необхідно, не з’явиться, ухвалять рішення про відкладення цієї процедури. Коли в матеріалах виявиться недостатньо відомостей для прийняття рішення, схвалять залучення експерта, спеціаліста, свідка або проведення додаткових заходів податкового контролю.

Також на цьому етапі в інспекції мають право видати рішення про відкладення розгляду матеріалів або продовження цього терміну і з часом запустити процедуру повторного розгляду. Тільки тоді буде прийнято остаточне рішення по камеральній перевірці. Якщо відомостей буде досить, комісія може все одно призначити повторний розгляд або відразу винести остаточне рішення — про притягнення до відповідальності або відмову в залученні. Не пізніше 5 днів після оформлення результатів платнику податків повинні вручити рішення за результатами камеральної перевірки. Він погоджується з його положеннями, в іншому випадку — має право оскаржити рішення. В результаті прохання буде задоволено або воно все ж таки вступить в силу, і доведеться сплатити зазначену суму податків, пені, штрафів, виконати інші вимоги (ст. 45-48 НК РФ). При бажанні і це рішення можна оскаржити у вищому податковому органі в апеляційному порядку або в суді.

Термін проведення камеральної податкової перевірки

Термін проведення камеральної податкової перевірки не може перевищувати 3 місяців з дати, наступної за днем ??надання податкової документації (якщо в конкретній ситуації законодавством не передбачені інші терміни). При відсутності помилок термін може бути і менше. Моніторити процес можна на сайті ФНС в «Особистому кабінеті».

Порада: податковим кодексом не передбачена можливість офіційного продовження терміну камеральної перевірки, і після закінчення цього періоду вона автоматично вважається закінченою, хоча виділеного часу далеко не завжди вистачає для проведення повного комплексу контрольних заходів, особливо якщо вони стосуються перевірки ПДВ до відшкодування. Але згідно з позицією Президії Вищого Арбітражного Суду закінчення її терміну не є перешкодою для встановлення фактів несплати податків та вжиття заходів щодо примусового стягнення.

Наслідки проведення камеральної перевірки

Якщо під час камеральної перевірки не були виявлені порушення, інспектор підписує декларацію і ставить дату, що означає закінчення перевірки. Акт складають тільки в разі виявлення проблем (протягом 10 днів). Чи не пізніше 5 днів після його створення документ передають платнику податків. Спростувати результати можна до закінчення місяця з дня вручення. Заперечення зобов’язані вивчити за 10 днів і прийняти рішення — погодитися з наданими аргументами або затвердити заходи покарання: штраф, залучення до відповідальності, відмова від останньої міри.

Як оскаржити результати камеральної перевірки?

Якщо платник податків не згоден з результатами камеральної перевірки, він може оскаржити їх у вищому податковому органі або суді. Позивачу необхідно добре обґрунтувати свою позицію, а при наявності факту затягування термінів перевірки — довести порушення своїх прав, заподіяння збитків, причинно-наслідковий зв’язок між незаконною дією і збитками, вимагати їх відшкодування (ст. 35 НК РФ).

Спочатку оскаржити рішення потрібно в самій податковій інспекції, яка проводила перевірку, і тільки потім звертатися вище. Оформити заперечення дозволено в формі протоколу, акту розбіжностей по акту камеральної податкової перевірки (спеціальної форми немає). Якщо позитивного результату не буде, а позивач впевнений у своїй правоті, тоді варто діяти далі. Рішення вийде оскаржити в суді тільки після подачі відповідного звернення до вищестоящого податкового органу протягом місяця. Але поки йтимуть судові розгляди, виконати вже затверджене рішення інспекції все ж доведеться, виняток — надання банківської гарантії (ст. 138 НК).

Камеральна і виїзна перевірка — в чому різниця?

Камеральні перевірки є однією з найефективніших форм податкового контролю. Завдяки їм збільшуються суми донарахувань до бюджету, і, на відміну від виїзних податкових перевірок, вони займають менше часу, не такі трудомісткі, можуть охопити практично кожного платника податків. Але останні виявляють більшу кількість податкових порушень.

Виїзна податкова перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податку, якщо в декларації виявлені помилки, невідповідності або він підозрюється в порушенні порядку обчислення і сплати податків. Її формальною підставою вважають рішення керівника податкового органу, а інспектори на місці перевіряють правильність обчислення і своєчасність сплати податків.

На відміну від камеральної перевірки виїзна може тривати до 2 місяців, починаючи з дати винесення рішення (якщо перевіряють не всю компанію, а філія або представництво — до 30 днів). В окремих випадках виїзну перевірку продовжують до 3-6 місяців: якщо перевіряють великих платників податків, тих, хто не надав вчасно необхідні папери, якщо на території стався форс-мажор, наприклад, пожежа, при виявленні додаткових фактів щодо порушень. Також після її закінчення крім акта складають довідку, де вказують предмет перевірки та строки проведення. Незважаючи на спільну мету, між камеральної і виїзний перевірками є багато відмінностей: предмет перевірок, підстави для проведення, необхідність отримання дозволу з боку керівництва, огляду території при проведенні перевірки, складання акту (в разі виїзної перевірки акт складається, якщо порушення не виявлені), терміни.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Камеральна перевірка — одна з найефективніших форм проведення податкового контролю. Вона менш затратна матеріально і дозволяє охопити набагато більшу кількість платників податків, ніж виїзна. При необхідності підсумки її проведення можна оскаржити в податковій інспекції, вищестоящому податковому органі або суді.

Ссылка на основную публикацию